• شهریار ، میدان بسیج ، خیابان بابابزرگی
  • 021-65271660-3
  • info@milad-hospital.ir
  • آموزش CPR پایه و پیشرفته بیمارستان میلاد شهریار

    آموزش CPR پایه و پیشرفته بیمارستان میلاد شهریار

    به گزارش روابط عمومی بیمارستان، طی جلساتی که جهت آموزش پرسنل بیمارستان میلاد شهریار در شیفت های کاری صبح، عصر و شب برگزار گردید، مقرر شد تا آموزش هایی در سطح مبتدی و پیشرفته جهت آگاهی و بهبود توان پرسنل در احیای ریوی قلبی (CPR) صورت پذیرد. این آموزش ها نیز پیش از این طی بازه های زمانی مختلف به پرنل بیمارستان میلاد آموزش داده شده بود و عصر دوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷ این آموزش در سطوح پایه و پیشرفته توسط سوپروایزر آقای اکبری و آقای داوودی در اورژانس بیمارستان میلاد شهریار ارائه گردید. لازم به ذکر است CPR می تواند شانس نجات افراد از ایست قلبی را ۲ تا ۳ برابر افزایش دهد ؛ این آموزش ها نه تنها جهت ارائه به تمامی پرسنل بخش ها و واحد های مربوطه لازم هستند بلکه می توانند جهت آموزش عموم مفید واقع گردند. انجام احیای ریوی قلبی به بازگشت جریان خون و اکسیژن رسانی به بدن کمک می کند و انجام درست آن موجب ایجاد فرصت زمانی کافی جهت رسیدن کمک های پزشکی تخصصی خواهد بود.

    ارسال یک پاسخ ←

ارسال یک پاسخ

لغو پاسخ

عکسها