• شهریار ، میدان بسیج ، خیابان بابابزرگی
  • 021-65271660-3
  • info@milad-hospital.ir
  • احیای ریوی قلبی پایه پرسنل اداری بیمارستان میلاد

    به گزارش روابط عمومی بیمارستان، طی جلساتی که جهت آموزش پرسنل اداری بیمارستان میلاد برگزار گردید، مقرر شد تا آموزش هایی در سطح مبتدی و پیشرفته جهت آگاهی و بهبود توان پرسنل در احیای ریوی قلبی (CPR) صورت پذیرد. این آموزش ها نیز پیش از این طی بازه های زمانی مختلف به پرنل بیمارستان میلاد آموزش داده شده بود و این آموزش در سطح پایه در بیمارستان میلاد شهریار ارائه گردید. لازم به ذکر است CPR می تواند شانس نجات افراد از ایست قلبی را ۲ تا ۳ برابر افزایش دهد ؛ این آموزش ها نه تنها جهت ارائه به تمامی پرسنل بخش ها و واحد های مربوطه لازم هستند بلکه می توانند جهت آموزش عموم مفید واقع گردند. انجام احیای ریوی قلبی به بازگشت جریان خون و اکسیژن رسانی به بدن کمک می کند و انجام درست آن موجب ایجاد فرصت زمانی کافی جهت رسیدن کمک های پزشکی تخصصی خواهد بود.

    در راستای آموزش های پزشکی در زمینه های مختلف به پرسنل بیمارستان میلاد، احیای ریوی قلبی پایه در سومین گام خود در سال ۱۳۹۷ به کارمندان بخش اداری آموزش داده شد. در این زمینه، در آموزش این فرآیند مراحل لازم را طی جلسه به پرسنل مختلف بیمارستان نشان داده شد. لازم به ذکر است CPR اگر درست انجام شود فرصت زمانی را برای از راه رسیدن کمک های پزشکی تخصصی ایجاد می کند. دکتر آقایی رئیس بیمارستان میلاد نیز در پایان از متخصصین آموزش دهنده در این حوزه تشکر نمودند و این آموزش را در راستای اهداف رو به جلوی خدمت رسانی بیشتر پرسنل پنداشتند.

    ارسال یک پاسخ ←

ارسال یک پاسخ

لغو پاسخ

عکسها