• شهریار ، میدان بسیج ، خیابان بابابزرگی
 • 021-65271660-3
 • info@milad-hospital.ir
 • کمیته پایش و بهبود کیفیت دی ماه بیمارستان میلاد شهریار

  کمیته پایش و بهبود کیفیت دی ماه بیمارستان میلاد شهریار

  به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کمیته پایش و بهبود کیفیت بیمارستان میلاد شهریار در خصوص مبحث اعتبار بخشی، خط مشی ها و روش های اجرایی آن و همچنین تایید بر سناریو مانور اطفاء حریق و تخلیه برگزار گردید. همچنین اطلاع رسانی در خصوص EOP و برنامه آمادگی در مواقع بحران صورت پذیرفت.

  دکتر آقایی رئیس بیمارستان ضمن گرامی داشت حوادث اخیر در کشور و اظهار تاسف بر آن، بر آمادگی برای مراحل اعتبار بخشی تاکید نمودند و افزودند: بایستی روش اجرایی را به پرسنل بیمارستان آموخت تا کلیه کارکنان در بخش های اورژانس، بخش های بستری و قسمت اداری از آن اطلاع داشته باشند. همانطور که هر ساله در بیمارستان میلاد تمرین شبیه سازی صورت می گیرد، همانند سال گذشته که ما مانور زلزله را به خوبی پشت سر نهادیم، امسال نیز با توجه به درجه بندی انواع حادثه سلسله مراتب و اجرای سناریو های آن عملی خواهد گشت. زیرا دستورالعمل تخلیه بیمارستان در مواقع بحران و حوادث طبیعی برای کلیه کارکنان لازم الاجراست و کلیه کارکنان بایستی در مواقع خطر طبق آن عمل نمایند. همچنین بنده عقیده دارم هر جا قانونی نوشته شد آن دستور باید رعایت گردد زیرا عدم تابعیت از آن قانون باعث بی نظمی و هرج و مرج می گردد. و به تبعه آن رعایت آن موجب خروجی مثبت خواهد شد که قابل قبول و مورد پذیرش است.

  وی در راستای آموزش های تکمیلی به پرسنل های شیفت های مختلف اضافه نمودند: مجموعه ما با اعتقاد بر خدمت رسانی به مردم و رفاه آنان همت گماشته؛ لذا باید پرسنل و کارکنان بیمارستان میلاد آموزش های لازم جهت این مهم را فرا گیرند. البته این به منزله نادیده گرفتن حق پرسنل و کارکنان نخواهد بود. در ادامه چیزی که بر آن باید تاکید گردد لزوم رعایت نکات نگهداری از تجهیزات بیمارستان است و کلیه این جلسات باید موجب گردد تا خروجی مناسب با بازدهی مناسب و مطلوب شکل گیرد.

  ارسال یک پاسخ ←

ارسال یک پاسخ

لغو پاسخ

عکسها