• شهریار ، میدان بسیج ، خیابان بابابزرگی
  • 021-65271660-3
  • info@milad-hospital.ir
  • آموزش مبانی مدیریت بحران در بیمارستان میلاد شهریار

    به گزارش روابط عمومی بیمارستان، روز یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ جلسه ای با حضور کلیه پرسنل بخش ها و واحدها و نیز ریاست بیمارستان دکتر آقایی تحت عنوان آموزش مبانی مدیریت بحران و ایمنی حریق با زیر عناوین یادآوری دستورالعمل تخلیه بیمارستان، مرور راهنمای آماده سازی نیروها در زمان بحران شامل نوع وضعیت ها، مرور کدها و اعلام کدینگ بیمارستان، کد تخلیه و حریقو اواع حریق و روش های اطفا و نوع کپسول ها برگزار گردید.

    دکتر آقایی رئیس بیمارستان میلاد در این باره افزود: امروزه عمده ترین نقاط ضعف مدیریت بحران عدم هماهنگی و همکاری سازمان‌ها، کمبود ضوابط و مقررات جوامع و مانع و پراکندگی و ناکافی بودن قوانین و مقررات موجود و محدودیت منابع مالی است. در فرهنگ ما ضرب المثلی است که می گوید « علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد » متاسفانه در کشور ما زنگ خطرها نادیده و نا شنیده گرفته می شوند و بعد از وقوع بحران تازه به فکر می افتیم و راه حلی جستجو می نمائیم. لذا وجود چنین جلساتی پیرامون بحران و فصل اطفاء حریق را لازم می دانیم.

    ارسال یک پاسخ ←

ارسال یک پاسخ

لغو پاسخ

عکسها