• شهریار ، میدان بسیج ، خیابان بابابزرگی
 • 021-65271660-3
 • info@milad-hospital.ir
 • توجه به خانواده شهدا از مهمترین اهداف بیمارستان میلاد شهریار است

  به گزارش روابط عمومی بیمارستان، جلسه تیم مدیریت اجرایی بیمارستان میلاد شهریار با حضور ریاست و مسئولین بخش ها و واحد های بیمارستان تشکیل گردید. در این جلسه دکتر پژمان آقایی در آستانه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، فرا رسیدن این ماه را تبریک عرض نمودند و با تاکید بر لزوم اجرای ارزیابی جامع بعد از ماه مبارک، تغییر در روند خدمات رسانی برخی از واحد های بیمارستان میلاد را در اولویت قرار دادند. ایشان در ادامه افزودند: مهمترین بحث اساسی در بیمارستان میلاد، توجه و تکریم خانواده شهدا به عنوان ارباب رجوع است. این بزرگواران با تربیت صحیح شهدا و ایثارگران و تقدیم خون پاک آنها به انقلاب و اسلام همواره ثابت نموده اند پای انقلاب و آرمان های آن ایستاده اند.
  دکتر آقایی سپس افزود: یکی از مهمترین اهداف ما در بیمارستان میلاد ابتدا افزایش بازدهی مثبت هر واحد نسبت به گذشته است و در وهله بعد کاهش هزینه ها با استفاده از افزایش فضاسازی و ظرفیت سازی خدمات این بیمارستان با توجه به نیاز جامعه می باشد.

  در ادامه این جلسه تاکید بر اجرای برنامه‌های اعتبار بخشی با توجه به اجرای ارزیابی جامع و همچنین بررسی شاخص ها و تاکید بر افزایش رضایتمندی از سوی بیماران با ایجاد برنامه های تفریحی و تاکید بر افزایش راندمان رضایت بیماران در خصوص پزشکان بیمارستان گفت و گو گردید.

  ارسال یک پاسخ ←

ارسال یک پاسخ

لغو پاسخ

عکسها