• شهریار ، میدان بسیج ، خیابان بابابزرگی
 • 021-65271660-3
 • info@milad-hospital.ir
 • سیاست های اصلی بیمارستان میلاد شهریار

  سیاست های اصلی سازمان همسو با نهاد بالادستی (بنیاد شهید و امور ایثارگران) بیمارستان میلاد شهریار


  ۱- اجرای برنامه های بهبود کیفیت و ارتقاء ایمنی بیمار
  ۲- بیمارستان سلامت محور همسو با سیاست نهادهای بالا دستی
  ۳- کاهش خطاهای پزشکی
  ۴- ارائه خدمات به موقع و باکیفیت و جامع به بیماران
  ۵- کنترل عفونت های بیمارستانی
  ۶- توسعه خدمات درمانی تخصصی
  ۷- ارتقاء رضایتمندی بیماران، همراهان ، خانواده های محترم بیماران و کارکنان
  ۸- توانمندسازی منابع انسانی
  ۹- استفاده مناسب و به جا از تکنولوژی پیشرفته و فناوری به روز
  ۱۰- رعایت تمامی موازین واستانداردهای بهداشتی، درمانی و زیست محیطی
  ۱۱- توجه ویژه به اقتصاد مقاومتی ، کاهش هزینه و بهینه سازی مصرف
  ۱۲- اجرای کامل استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران
  ۱۳- استقرار طرح های انگیزشی پرداخت مبتنی بر عملکرد
  ۱۴- اولویت پذیرش جانبازان و خانواده های معزز ایثارگران

  ارسال یک پاسخ ←

ارسال یک پاسخ

لغو پاسخ

عکسها