• شهریار ، میدان بسیج ، خیابان بابابزرگی
 • 021-65271660-3
 • info@milad-hospital.ir
 • کمیته پایش بهبود کیفیت بیمارستان میلاد شهریار برگزار شد

  به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کمیته پایش بهبود کیفیت با هدف آموزش اجمالی راهنمای اعتبار بخشی نسل ۴ که در مرداد ماه سال جاری توسط وزارت بهداشت به بیمارستان ها ابلاغ گشته بود با حضور مسئولین بخش ها و واحدها اجرا گردید.

  دکتر آقایی رئیس بیمارستان میلاد شهریار ضمن خیر مقدم به کلیه پرسنل، عنوان نمودند: سیاست های اصلی بیمارستان بر این مبنا بنا شده است که بایستی بیماران و مراجعین در محوریت اصلی قرار گیرند. لذا برای ارتقاء سلامت پرسنل، بیماران و محیط زیست، سامانه پیشنهادات و انتقادات گزینه بسیار مناسبی است. این عاملی است جهت افزایش انگیزه در پرسنل بیمارستان و ایجاد خدمات بهتر جهت رفاه حال بیماران.

  ایشان افزودند: ابتکار در هر کاری موجب پیشرفت است و به دلیل وجود برخی مشکلات باید موانع را برطرف نمود. نکته حائز اهمیت دیگر برخورد مناسب پرسنل با بیماران و با دیگر همکاران است که موجب بهبود کیفیت کارکنان خواهد شد.

  رئیس بیمارستان میلاد در ادامه خاطرنشان کرد: بحث های ایمنی و بهداشت، اخلاق بالینی و وجود روحیه انتقادی برای بیمارستان میلاد شهریار یک رسالت مهم تلقی می شود و بنده انتظار دارم این اصول مهم در کلیه همکاران در یک فضای محترمانه حفظ شود و با توجه به تغییرات انجام گرفته در بخش های بستری بیمارستان، شاهد افزایش روحیه مثبت و انگیزه در جانبازان و بیماران اعصاب و روان بوده ایم.

  درپایان در این کمیته اجرای خود ارزیابی در دستور کار قرار گرفت.

  ارسال یک پاسخ ←

ارسال یک پاسخ

لغو پاسخ

عکسها