• شهریار ، میدان بسیج ، خیابان بابابزرگی
 • 021-65271660-3
 • info@milad-hospital.ir
 • برگزاری جلسه ارتقاء فرآیندهای ثبت اسناد پزشکی در بیمارستان میلاد شهریار

  برگزاری جلسه ارتقاء فرآیندهای ثبت اسناد پزشکی در بیمارستان میلاد شهریار

  به گزارش روابط عمومی بیمارستان، طی جلسه ای بر روند ارتقاء فرآیندهای ثبت اسناد و پرونده های پزشکی و ارتقاء شاخص میزان کسورات بیمارستان میلاد شهریار نظارت و گفت و گو گردید.

  در این جلسه بر اهم فعالیت های مدارک پزشکی مانند لزوم برگزاری جلسات کمیته تخصصی مدارک پزشکی، تهیه گزارش از بازدیدهای انجام یافته و ارسال آن  به مدیریت، پیگیری اشکالات موجود در مراکز درمانی و بررسی صورتجلسات و ارائه راه حلهای پیشنهادی در مواقع لازم بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

  دکتر آقایی رئیس بیمارستان میلاد شهریار عرضه داشتند: بیمارستان‌ها درخصوص اجرای طرح اسناد الکترونیکی نتیجه مطلوب می گیرند، نسخ پزشکی توسط پزشکان وارد سیستم می‌شود. بی شک گام بعدی ما در بیمارستان میلاد شهریار اجرای این طرح و حفظ منابع طبیعی خواهد بود.

  در این جلسه با حضور منشی های بیمارستان در زمینه نحوه ثبت اسناد مطابق با قوانین بیمه های طرف قرارداد و فرآیندهای بیمه گری، نحوه جمع آوری شاخص و نحوه برنامه ریزی اقدام اصلاحی بحث و بررسی شد. بررسی دلایل کسورات، نحوه گزارش دلایل کسورات و اهمیت بررسی و ارزیابی پرونده بیماران توسط منشی های بخش ها از جمله مسائل مطروحه در این جلسه بودند.

  ارسال یک پاسخ ←

ارسال یک پاسخ

لغو پاسخ

عکسها