• شهریار ، میدان بسیج ، خیابان بابابزرگی
 • 021-65271660-3
 • info@milad-hospital.ir
 • جلسه ایمنی شغلی در بیمارستان میلاد شهریار

  جلسه ایمنی شغلی در بیمارستان میلاد شهریار

  به گزارش روابط عمومی بیمارستان، واحد بهداشت حرفه ای بیمارستان میلاد شهریار در روز سه شنبه مورخ ۱۹ آذر ۹۸ کلاس آموزشی ایمنی و سلامت شغلی ویژه کارکنان بیمارستان با حضور کارشناس مسئول این واحد باهدف حفظ و ارتقا سلامت و پیشگیری از حوادث ناشی از کار برگزار کرد. در این کلاس آموزشی مباحثی از قبیل اهمیت آگاهی در زمینه ایمنی در حین کار ، آشنایی با مخاطرات شغلی بیمارستانی و راهکار حذف و کاهش این مخاطرات مطرح شد. مباحثی نظیر آشنایی پرستاران با قوانین عمومی ایمنی، مخاطرات ایمنی/ بهداشتی محیط کار، پیشگیری و کنترل بیماری های شغلی، مخاطرات شغلی، وسایل حفاظت فردی و آشنایی با دستورالعمل های حفظ ایمنی و سلامت شغلی، آموزش داده شد. دراین کلاس آموزشی به بیان مطالبی ازقبیل تعریف ایمنی و قوانین عمومی آن، اهداف ایمنی، اهمیت توجه به ایمنی و سلامت شغلی برای کارکنان و مراقبین بهداشتی، خطرات ایمنی برای تمامی کارکنان، ایمنی دفاتر اداری و پشتیبانی، دستورالعمل های ایمنی شبکه ها و تاسیسات برق، پرداخت گردید.

  دکتر آقایی رئیس بیمارستان میلاد، نقش محیط کار سالم را در افزایش بهره وری شاغلین بسیار موثر دانستند و اظهار امیدواری کردند  که برگزاری این کلاس آموزشی، با ارتقای دانش پرسنل اداری و بخش ها و واحد های درمانی، در زمینه بهداشت حرفه ای بتوانند گامی در جهت تامین سلامت گروه های هدف برداشته و آنان را در خودمراقبتی توانمند سازد. همچنین افزودند با هماهنگی واحد بهداشت حرفه ای بیمارستان، مانوری در محوطه بیمارستان میلاد برگزار گردد تا کارکنان ذیربط اصول و نحوه کار با وسایل دفع خطر را بصورت عملی فراگیری و تمرین نمایند.

  ارسال یک پاسخ ←

ارسال یک پاسخ

لغو پاسخ

عکسها