• شهریار ، میدان بسیج ، خیابان بابابزرگی
  • 021-65271660-3
  • info@milad-hospital.ir
  • برگزاری مانور ایمنی و آتش نشانی در بیمارستان میلاد شهریار

    به گزارش روابط عمومی بیمارستان، مانور ایمنی و آتش نشانی در این مرکز برگزار گردید. در این مانور که به منظور حفظ و افزایش توان پرسنل بیمارستان میلاد و  تیم آتش ‌نشانی و همچنین هماهنگی با واحد‌های دیگر به ویژه بهره‌برداری و حراست در زمان مواجهه با حوادث احتمالی برگزار شد، ابتدا به بازنگری خط مشی مقابله با آتش سوزی و مرور فرآیند مهار نمودن آتش پرداخته شد. سپس به بررسی سیستم اعلام و اطفاء حریق بیمارستان و بازخوانی اعضای تیم آتش نشانی و رابطین آتش نشانی و همچنین شرح وظایف هر یک تشریح گردید. در ادامه نیز اقدامات حین و قبل از وقوع آتش سوزی و صحنه های از پیش نوشته در حضور اعضا قرائت گردید و متعاقباً از تک تک اعضاء در حیطه شرح وظایف و حیطه اختیاراتشان پرسش و پاسخ صورت گرفت. در انتهای جلسه نقاط ضعف و قوت بیمارستان میلاد توسط اعضای سامانه مشخص و همچنین پیشنهادات کاربردی و راهبردی جهت افزایش توانایی مقابله با بحران آتش سوزی بیان گردید.

    ارسال یک پاسخ ←

ارسال یک پاسخ

لغو پاسخ

عکسها