• شهریار ، میدان بسیج ، خیابان بابابزرگی
 • 021-65271660-3
 • info@milad-hospital.ir
 • جلسه مدیر پرستاری بیمارستان میلاد شهریار با پرسنل پرستاری این مرکز

  جلسه مدیر پرستاری بیمارستان میلاد شهریار با پرسنل پرستاری این مرکز

  به گزارش روابط عمومی بیمارستان، آقای بابک خادم رئیس اداره پرستاری بیمارستان میلادشهریار گفت: محوریت این نشست، موضوع تربیت پرستار بیمارستانی است و ارائه دیدگاه های تمامی شرکت کنندگان و پرستار با تکیه بر حفظ حرفه ای بودن و آکادمیک بودن پرستاری بیش از گذشته برای تولیت آموزش پرستاری، از دیگر موارد مطروحه در این جلسه است.

  آقای خادم ادامه داد: پایبندی به اجرای کامل آیین نامه وزارت بهداشت و در نظر گرفتن چارچوب های مندرح در این آیین نامه در راستای نیاز سنجی واقعی در تعیین استانداردهای این مهم و نظارت کارگروه مدیریتی بر روند آموزش پرستاری، در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

  درپایان مقرر شد برای حل مسائل پرستاری، جلسات به شکل ماهانه، فصلی و حتی به صورت اضطراری در بیمارستان تشکیل گردد.

  ارسال یک پاسخ ←

ارسال یک پاسخ

لغو پاسخ

عکسها