پیام هفته : من از دنياي ظاهر فريب، ماديات و همه آنچه ما را از خدا باز مي‌دارد متنفرم( شهيد همت).

نحوه پذیرش

 
مدارک لازم جهت پذیرش و بستری جانبازان :
1- دستور بستری از روانپزشک مبنی بر لزوم بستری در بخش
  دفتر چه بیمه درمانی با تاریخ اعتبار معتبر
  2-الف ) جانبازان بالای 25درصد : اصل کارت جانبازی و معرفی نامه از بنیاد شهید دال بر قرار داشتن نام جانباز در لیست ارسالی به بیمه ایران و داشتن  کارت بیمه درمان (کارت طلایی) در صورت نداشتن کارت طلایی معرفی نامه از بیمه ایران  
  ب) جانبازان زیر 25 درصد : معرفینامه از بنیاد شهید منطقه دال بر قرار داشتن نام جانباز در لیست ارسالی به بیمه ایران و داشتن کارت بیمه درمان (کارت طلایی) در صورت نداشتن کارت طلایی معرفی نامه از بیمه ایران      
شرایط بستری :
1-  معرفینامه از کلینیک مرکز بهداشت روانی جهت پذیرش بیماران مزمن در بیمارستان با تایید روانپزشک بیمارستان    
                2- پذیرش از سایر بیمارستانهای تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران و مراکز درمانی پس از اخذ معرفینامه از کلینیک ویژه از طریق نمابر یا مکتوب و تایید کتبی روانپزشک مقدور میباشد . 
3- این مرکز از پذیرش بیماران    addict    معذور میباشد مگر با تشخیص روانپزشک منوط بر اینکه بیمار برای مرکز و بیماران بستری مشکل حادی ایجاد نکند.    
تبصره : پذیرش و بستری بیمار منوط به این میباشد که بیمار از لحاظ جسمی ، بیماری خاص و حادی نداشته باشد که امکان سرویس دهی به بیمار در این مرکز مقدور باشد در غیر اینصورت پذیرش این بیماران بعد از بهبودی( بیماری حاد داخلی) میسر خواهد شد .
مدارک لازم برای مراجعه کنندگان  درمانگاهی (جانبازان) :
 1- دفتر چه بیمه درمانی با تاریخ اعتبار معتبر ) صادر کننده دفترچه بنیاد شهید میباشد )
الف ) کلیه جانبازان  : معرفی نامه از بنیاد شهید دال بر قرار داشتن نام جانباز در لیست ارسالی به بیمه ایران یا کارت بیمه طلایی
مدارک لازم جهت پذیرش و بستری بیماران آزاد:
1- دستور بستری از روانپزشک مبنی بر لزوم بستری بیمار و تشکیل پرونده همراه با دستورات دارویی پزشک
2- مشخص شدن مدت بستری بیمار
3- واریز مبلغ بستری به واحد مالی و تهیه فیش مبلغ واریزی و تحویل فیش به واحد پذیرش جهت بستری بیمار
    الف )  این مرکز از پذیرش بیماران    Addict    معذور میباشد مگر با تشخیص روانپزشک منوط بر اینکه بیمار برای مرکز و بیماران بستری مشکل حادی ایجاد نکند.    
تبصره : پذیرش و بستری بیمار منوط به این میباشد که بیمار از لحاظ جسمی ، بیماری خاص و حادی نداشته باشد که امکان سرویس دهی به بیمار در این مرکز مقدور باشد در غیر اینصورت پذیرش این بیماران بعد از بهبودی( بیماری حاد داخلی) میسر خواهد شد .