پیام هفته : من از دنياي ظاهر فريب، ماديات و همه آنچه ما را از خدا باز مي‌دارد متنفرم( شهيد همت).

سیاست های کلی

ردیف

سیاست های اصلی

ذینفعان کلیدی

طریقه اطلاع رسانی

 1.  

اجرا، بهبود و ارتقاء ایمنی بیمار

 

کلیه مشتریان داخلی و خارجی و مدیران ارشد

از طریق سایت

 1.  

بیمارستان سلامت محور همسو با سیاست های نهادهای بالا دستی

هیئت مدیره بیمارستان

از طریق سایت

 1.  

کاهش خطاهای پزشکی

پزشکان و کلیه کادر درمان ، شریان خارجی

از طریق سایت

 1.  

ارائه خدمات به موقع و باکیفیت و جامع به بیماران

کلیه کادر بیمارستان و بیماران

از طریق سایت

 1.  

کنترل عفونت های بیمارستانی

تیم کنترل عفونت، سوپروایزر، مسئولین بهداشت محیط، بیماران و کارکنان

از طریق سایت

 1.  

توسعه روش های درمانی جدید

مدیران ارشد، کلیه پزشکان و کادر درمان و بیماران

از طریق سایت

 1.  

ارتقاء رضایتمندی بیماران، همراهان و کارکنان

کلیه مشتریان داخلی و خارجی

از طریق سایت

 1.  

توانمندسازی منابع انسانی

مشتریان داخلی، مدیران ارشد

از طریق سایت

 1.  

استفاده مناسب و به جا از تکنولوژی پیشرفته و فناوری به روز

تامین کننده های تجهیزات نهاد بالا دستی و مدیران ارشد مشتریان داخلی

از طریق سایت

 1.  

رعایت کلیه موازین بهداشتی، درمانی و زیست محیطی

مشتریان داخلی، خارجی کارشناس بهداشت محیط

از طریق سایت

 1.  

توجه ویژه به اقتصاد مقاومتی و کاهش هزینه

نهادبالادستی، مدیران ارشد، مدیر مالی و مدیر بیمارستان

از طریق سایت

 1.  

اجرای کامل استانداردهای اعتباربخشی ملی نسل سوم

دفتر بهبود کیفیت، کلیه پرسنل، مدیران ارشد

از طریق سایت

 1.  

استقرار طرح های انگیزشی پرداخت مبنی بر عملکرد

مدیران ارشد، مشتریان داخلی

از طریق سایت

 1.  

اولویت پذیرش جانبازان و خانواده های معزز ایثارگران

بنیاد شهید و امورایثارگران، کلیه ایثارگران

از طریق سایت