پیام هفته : من از دنياي ظاهر فريب، ماديات و همه آنچه ما را از خدا باز مي‌دارد متنفرم( شهيد همت).

مطالب آموزشی ها

نام فایل
توضیحات
حجم فایل
نگاهی به پدافند غیر عامل
نگاهی به پدافند غیر عامل
857.2 KB
عملکرد پرسنل بیمارستان در موقع زلزله
عملکرد پرسنل بیمارستان در موقع زلزله
896.6 KB
اقدامات پیش از وقوع زلزله
اقدامات پیش از وقوع زلزله
246.7 KB
مقابله با سیل و طوفان
مقابله با سیل و طوفان
709 KB
منشورحقوق بیمار
683.5 KB
تب خونریزی دهنده (کریمه کنگو)
234.5 KB
کولونوسکوپی
789.5 KB
فشار خون
563.5 KB
آندوسکوپی
276 KB
گاز گرفتگی حیوانات
292 KB
قلبی
292.5 KB
مسمومیت
303 KB
اسهال و استفراق
281 KB
پمفلت آموزشی 2
463 KB
راهنمای سلامت
راهنمای سلامت
601.6 KB