پیام هفته : من از دنياي ظاهر فريب، ماديات و همه آنچه ما را از خدا باز مي‌دارد متنفرم( شهيد همت).

تقویم کاری

پزشک متخصص روزهای حضور در بیمارستان
دکتر آرش جدیری اسلامی شنبه ها - سه شنبه ها
دکتر وهداد ورزقانی یکشنبه ها - چهارشنبه ها
دکتر علیرضا جاهدی دوشنبه ها - پنج شنبه ها