پیام هفته : من از دنياي ظاهر فريب، ماديات و همه آنچه ما را از خدا باز مي‌دارد متنفرم( شهيد همت).

پیراپزشکان

ردیف رشته و مقطع تحصیلی تعداد
1 بهیار 6
2 پرستار 16