پیام هفته : من از دنياي ظاهر فريب، ماديات و همه آنچه ما را از خدا باز مي‌دارد متنفرم( شهيد همت).

معرفی واحد های درمانی

الف- اداره درمان شامل بخشهای:

1- گروه آموزش و پژوهش 2-کاردرمانی 3-مددکاری 4-روانشناسی و مشاوره 5-تغذیه 6-واحد اسناد و مدارک پزشکی- پذیرش و ترخیص 8-بهداشت

ب- اداره پرستاری

ج- امور اداری، مالی و پشتیبانی شامل بخشهای:

1-کارپردازی 2- انبار 3- آشپزخانه 4- اطلاعات و انتظامات 5- نقلیه 6- رختشویخانه 7- تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 8- فضای سبز 9-واحد فناوری اطلاعات (IT) 10-داروخانه

 

 واحد کاردرمانی که از زیرمجموعه های درمان می باشد خدمات زیر را ارائه می دهد

 

الف- مشاوره انفرادی شامل ارزیابی عملکرد فردی و حرفه ای

 

ب- فعالیتهای حسی – حرکتی

 

ج- فعالیتهای هنری و فرافکن

 

د- فعالیتهای حرفه ای

ه- فعالیتهای اوقات فراغت و تفریحی

کارگاههای مختلف واحد کاردرمانی

نقاشی و طراحی

گلیم و فرش

کوسن بافی   و موتیف بافی

فعالیتهای حسی-حرکتی و ورزش

گروههای درمانی

آموزش مفاهیم دینی

کتابخانه و نشریات

سرامیک و سفال

عروسک سازی

معرق و کارهای چوبی

حصیربافی

باغبانی

نمایش فیلم و پخش موسیقی

فعالیهای تفریحی داخل و خارج بیمارستان

شمع سازی

فعالیتهای سرگرم کننده نظیر شطرنج و دومینو و ...

 

واحد مدد کاری

 

تحقیق و بررسی مسایل و مشکلات جانبازان بستری و اقدام به حل و فصل آنها

 

-           تهیه گزارش از وضعیت اجتماعی ،اقتصادی و پزشکی جانبازان و اعلام به مسئولین ذی ربط

 

-           شناسایی و مکاتبه با واحدهای مختلف بنیاد وهماهنگی با آنها در جهت حمایت از جانباز

 

-           مشارکت در اجرای برنامه های مفرح وشاد به منظور تقویت روحیه جانبازان متناسب با مناسبتهای خاص

 

-           تهیه بروشورهای آموزشی و توزیع در بین گروههای هدف

 

-           تشکیل پرونده مددکاری

 

-           ایجاد برنامه آموزشی خانواده های جانبازان در جهت سلوک جانباز و ارتقاء سطح اجتماعی ،اقتصادی و رفاهی و تشویقی فرزندان در امور تحصیلی

 

-           تشکیل تیم تخصصی درمان به صورت منظم وشرکت در آن

 

-           برنامه ریزی دعوت از خانواده های جانبازان با هماهنگی واحد فرهنگی )مسئول آموزش) به منظور ایجاد                                                                                 رابطه منسجم با خانواده های جانبازان

 

-           مصاحبه و مشاوره با جانبازان و خانواده آنها و دیگر افراد درجهت حل مشکل جانبازان

 

-           آشناسازی خانواده جانبازان و سایر افراد مرتبط با آنها و مشکلات ناشی از بیماری و ارائه روشهای علمی و منطقی بر برخورد با آنها

 

-           بازدید ازمنزل و ملاقات با خانواده جانبازان به منظور شناخت مسائل و مشکلات آنها در صورت نیاز

 

-           فرستادن جانبازان به مرخصی موقت و فراهم نمودن شرایط در جهت نظارت بر وضعیت جانباز در هنگام مرخصی و ایجاد شرایط بازگشت جانباز به مرکز درمانی درصورت نیاز

 

-           پی گیری مدارک پزشکی و ارجاء به کمیسیون پزشکی بنیاد در صورت تقاضای خانواده وجانباز

 

-           پی گیری تهیه لوازم کمک درمانی و وسایل پزشکی درمانی که امکان تهیه آنها در این مرکز درمانی میسر نمی باشد

 

-         تعویض دفترچه های درمانی در صورت نیاز

 

 

واحد  روانشناسی و مشاوره

- در تمامي هفته ها تمامی جانبازان یک بار ویزیت هفتگی شدند و در این ویزیت ها جانبازان از جهت خلق، عاطفه، خواب، اشتها، وضعیت ظاهری، ارتباطات چشمی و کلامی، جهت یابی، ادراک، وضعیت جانبازان در طول هفته مورد بررسی قرار گرفتند.