آغاز مرحله جدید تزریق واکسن کرونا به کادر شهریار در بیمارستان میلاد

مرحله جدید تزریق واکسن کرونا به گروه‌های بهداشتی و درمانی از روز 30 فروردین در بیمارستان میلاد شهریار آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، رئیس بیمارستان میلاد شهریار با اشاره به آغاز مرحله جدید تزریق واکسن کرونا به کادر درمان، گفتند: بخش جدید از مرحله نخست واکسیناسیون گروه‌های بهداشتی و درمانی از امروز در بیمارستان میلاد شهریار آغاز شد.

آقای جعفر سالاری با بیان اینکه این مرحله از واکسیناسیون کادر درمان تا مدت ها ادامه دارد، افزودند: مرحله بعد واکسیناسیون اوایل یا اواسط اردیبهشت امسال در بیمارستان میلاد شهریار ویژه کادر درمان و عموم مردم عزیز آغاز می‌شود.

ایشان تاکید کردند تا دریافت واکسن، رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی، استفاده از ماسک، فاصله گذاری اجتماعی و شستشوی مکرردست‌ها امری ضروری است و می بایستی از سوی عموم مردم تا ازبین رفتن کامل کرونا مورد توجه قرار بگیرد.

ارسال نظرات

آرشیو