آموزش بهداشت محیط با هدف رعایت نظافت دست و مدیریت پسماند های بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، در راستای افزایش اطلاعات پرسنل خدمات و بهداشت بیمارستان میلاد شهریار و بهبود عملکرد پرسنل در جهت آگاهی از پسماند های بیمارستان جلسه ای با این عنوان در بیمارستان میلاد با حضور پرسنل مربوطه برگزار گردید.
در كشور ما دستورالعملي ملي توسط وزرات بهداشت و درمان و آموزش پزشكي به منظور جلوگيري از انتشار بيماري از طريق زباله و تأمين سلامت و ارتقاء بهداشت جامعه با توجه به حساسيت و خطرناك بودن زباله هاي بيمارستاني تفكيك، جمع آوري حمل، انتقال و دفع اينگونه زباله ها با اولويت خاص به مورد اجرا گذارده شد .
كاركنان زحمتكش خدمات كه مسئوليت جمع آوري ، حمل و انتقال زباله را به عهده دارند در هنگام كار بايد به اين نكات توجه نمايند : كليه پرسنل خدماتي كه مستقاماً با زباله در تماس هستند در هنگام كار بايد از دستكش دو لايه كارگري، ماسك، پيش بند پلاستيكي و چكمه استفاده نمايند،كاركنان خدمات هنگام جمع آوري زباله از فشردن كيسه هاي زباله خودداري نمايندتا از فرو رفتن اجسام نوك تيز و پاره شدن كيسه هاي زباله و پاشيده شدن خون و مايعات به صورت و بدنشان جلوگيري شود و …
لازم به ذکر است در ابتدا این جلسه پیش آزمون و در انتها نیز پس از آموزش تئوری های مسائل پس آزمونی از کارکنان خدمات و پرسنل مربوطه گرفته شد.

ارسال نظرات

آرشیو