آموزش روانشناسی صمیمیت و پیوند زناشویی در بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کلاس روانشناسی با محوریت صمیمیت و بررسی پیوند زناشویی ویژه پرسنل بیمارستان میلاد شهریار توسط روانپزشک متخصص برگزار گردید.  آنچه واضح است این است که با تمام غنامندی‌ای که ادبیات و فرهنگ دینی ما دراین حوزه دارد، امروزه صحبت از عشق و دلبستگی است و با توجه به ماهیت جامعه اسلامی ما و وجود روحیه ایثار و ایثارگری می توان آن را در حوزه زناشویی نیز از نوع اسلامی ایرانی آن بررسی کرد و بهره برد.

دراین بین مبنای صمیمیت زناشویی و نوع پیوند زوجین جهت آموزش و آگاهی پرسنل بیمارستان میلاد در دسته های مختلف بررسی گردید و نظریه هایی که با ریشه اعتقادی ایرانی اسلامی تطابق دارند نیز شناسایی گردیدند. همانظور که در نهج البلاغه نیز آمده است  حضرت امیر (ع) آن را کور کننده چشم عقل و کر کننده گوش عقل و دل دانسته است و لذا با توجه به خطرات موجود که بر سر راه جوانان و آیندگان وجود دارد، این وظیفه همراهان آنان است تا از این گزند اجتماعی جوانان را مصون بدارند.

ارسال نظرات

آرشیو