آموزش مبانی مدیریت بحران در بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، روز یکشنبه 9 دی 1397 جلسه ای با حضور کلیه پرسنل بخش ها و واحدها و نیز ریاست بیمارستان دکتر آقایی تحت عنوان آموزش مبانی مدیریت بحران و ایمنی حریق با زیر عناوین یادآوری دستورالعمل تخلیه بیمارستان، مرور راهنمای آماده سازی نیروها در زمان بحران شامل نوع وضعیت ها، مرور کدها و اعلام کدینگ بیمارستان، کد تخلیه و حریقو اواع حریق و روش های اطفا و نوع کپسول ها برگزار گردید.

دکتر آقایی رئیس بیمارستان میلاد در این باره افزود: امروزه عمده ترين نقاط ضعف مديريت بحران عدم هماهنگي و همكاري سازمان‌ها، كمبود ضوابط و مقررات جوامع و مانع و پراكندگي و ناكافي بودن قوانين و مقررات موجود و محدوديت منابع مالي است. در فرهنگ ما ضرب المثلي است كه مي گويد « علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد » متاسفانه در كشور ما زنگ خطرها ناديده و نا شنيده گرفته مي شوند و بعد از وقوع بحران تازه به فكر مي افتيم و راه حلي جستجو مي نمائيم. لذا وجود چنین جلساتی پیرامون بحران و فصل اطفاء حریق را لازم می دانیم.

ارسال نظرات

آرشیو