آموزش پایه احیای ریوی قلبی ویژه کارکنان بیمارستان میلادشهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، احیای قلبی ریوی که CPR هم نامیده می شود، یعنی مجموعه ای از اقدامات که توسط افراد آگاه و حاضر در صحنه برای بازگرداندن اعمال دو عضو حیاتی قلب و ریه و رساندن خون و اکسیژن به مغز برای جلوگیری از آسیب مغزی، انجام می شود. متاسفانه تعداد بسیاری از ایست های قلبی در خارج از بیمارستان اتفاق می افتد و در بیشتر موارد قبل از رسیدن نیروهای امدادی، بیمار جان خود را از دست می دهد. مدرس این دوره آقای آرش یوسفی سوپروایزر بالینی بیمارستان میلاد در این باره توضیح دادند: احیای قلبی – ریوی یا سی پی آر، مجموعه ای از اقداماتی است که توسط تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی، افراد آگاه و حاضر در صحنه برای بازگرداندن اعمال دو عضو حیاتی قلب و ریه و رساندن خون و اکسیژن به مغز برای جلوگیری از آسیب مغزی، انجام می شود. سی پی آر پایه را می توان بدون هیچ وسیله اضافه و با دستان خالی هم انجام داد. انجام صحیح و به موقع این روش، می تواند باعث نجات جان انسانهای زیادی از مرگ حتمی شود.

ایشان ادامه دادند: در صورتی که افراد جامعه آموزش لازم را در مورد سی پی آر پایه فرا بگیرند، می توانند تا زمان رسیدن نیروهای امدادی و تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی عملیات احیاء را انجام دهند تا شانس زنده ماندن بیمار را به طرز قابل توجهی افزایش دهند.

ارسال نظرات

آرشیو