اجرای طرح سلامت فشار خون در بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، برنامه بسیج ملی کنترل فشار خون در بیمارستان میلاد شهریار اجرایی می گردد. این امر به منظور افزایش سطح آگاهی، آموزش و خدمات دهی به عموم در زمینه فشار خون در بیمارستان میلاد شهریار شروع می گردد.

دکتر آقایی رئیس بیمارستان میلاد ضمن اشاره به ابعاد معنوی و سلامت این طرح، آن را برای جامعه مفید قلمداد نمودند و در این خصوص افزود: این طرح از 18 خرداد به صورت رسمی آغاز می شود و امیدواریم بیمارستان میلاد نیز بتواند قدم مثبتی را در این راستا بردارد.

رئیس بیمارستان میلاد در ادامه اضافه کردند: توجه به سلامت جسمی و اعصاب و روان جامعه و سلامتی آن از ارکان اصلی بیمارستان میلاد است و توجه به اصول و قواعد کاری پرسنل و همچنین توجه به حقوق بیماران و مراجعین در اولویت است. لزوم تشکیل اینگونه جلسات جهت بررسی هشدارهای درمانی و سلامت است و باید همه احتیاطات لازم را جدی گرفت.

ایشان در ادامه پیشاپیش فرارسیدن عید مسلمانان را در پایان ماه مبارک را به پرسنل بیمارستان تبریک عرض نمودند و با بررسی و برنامه ریزی مشخص روانشناسان و لزوم اهمیت سلامت پرسنل بیمارستان جلسه را خاتمه دادند.

ارسال نظرات

آرشیو