ادامه روند واکسیناسیون کرونا در بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، ادامه روند واکسیناسیون کرونا ویژه پزشکان و متخصصان نظام پزشکی شهریار در بیمارستان میلاد این شهر برگزار شد. در این واکسیناسیون دوزهای اول و دوم واکسن کووید صورت پذیرفت.

ارسال نظرات

آرشیو