افزایش ایمنی بیماران با توجه به گسترش فضای آزاد بیمارستان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کمیته ایمنی بیماران بیمارستان میلاد شهریار با حضور دکتر پژمان آقایی رئیس بیمارستان و پرسنل مربوطه این کمیته برگزار گردید.

در کمیته برگزار شده، به کارهای در دست اقدام سال جاری رسیدگی گردید. در این جلسه دکتر آقایی درراستای افزایش فضای باز بیمارستان و تغییر محل تردد بیماران اعصاب و روان این مجموعه اظهار داشتند: با توجه به افزایش فضای باز بیمارستان و تغییر و گسترش این منطقه برای جانبازان، باید ایمنی بیماران نیز بیشتر گردد و هر مسئله ای ولو اندک با حساسیت بالا بررسی شود.

وی افزود: تعیین متخصصین ویژه برای هریک از بیماران و برنامه های به روز مددکاری و روانشناسی جهت هریک از این عزیزان لازم الاجرا می باشد.

در ادامه این کمیته نیز امور مربوط به اقدامات تاسیسات و داروخانه در سال گذشته، آموزش بیمارستان، بررسی امور تغذیه ای و پوششی بیماران مورد بررسی قرا گرفتند. همچنین لزوم آموزش در جهت خصوصیات رفتاری بیماران و رده بندی هریک از آنان، با توجه به لزوم آگاهی خانواده های بیماران اعصاب و روان و آموزش صحیح به این عزیزان در جهت تشخیص وضعیت روحی و جسمی جانبازان تاکید گردید.

ارسال نظرات

آرشیو