انجام فرایند اعتبار بخشی در بیمارستان میلاد شهریار توسط ارزیابان وزارت بهداشت

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، ارزیابان ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فرایند اعتباربخشی بیمارستان میلاد شهریار را طی دو روز ارزیابی کردند.
آقای رضا آئینی رئیس بیمارستان میلاد شهریار در طی فرایند اعتبارسنجی ارزیابان وزارت بهداشت و درمان گفتند: اعتبار بخشی بیمارستان با هدف ارتقای کیفیت خدمات و سطح رضایت عمومی انجام می گردد و در آن استاندارد سازی خدمات حوزه سلامت در بیمارستان، شاخص و دستورالعمل های اجرایی مورد ارزیابی قرار می گیرد.
ایشان با اشاره به لزوم پایبندی بیمارستان‌ها به استانداردهای اعتباربخشی در همه شرایط، برضرورت ارتقای مستمر کیفیت و اعتلای فرهنگ بیمار محوری در سطح بیمارستان‌ها تاکید کردند و افزودند: نگاه واقعی اعتباربخشی، ارزیابی همه واحد های سلامت و یک امر ضروری و اجتناب‌ ناپذیر برای استمرار کار بیمارستان ها به شمار می رود و در حقیقت بیمارستان ها یک مدیریت چند وجهی مستقل اجتماعی دارند که همه ابعاد سلامت را در بر می گیرد. فرآیند اعتبار بخشی بیمارستان میلاد شهریار، با حضور تیم ارزیابی کننده طی دو روز کاری فشرده و در روزهای 28 و 29 خرداد 1401 بازرسی و به پایان رسید.

ارسال نظرات

آرشیو