انجام معاینات طب کار بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، معاینات سالیانه طب کار کارکنان بیمارستان میلاد شهریار با انجام آزمایشات و معاینه پزشکان انجام گردید.

ارسال نظرات

آرشیو