بازدید مشاور و رئیس دفتر حوزه ریاست شرکت متد از بیمارستان میلادشهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، آقای عظیمیان مشاور و رئیس دفتر حوزه ریاست شرکت متد، به همراه سایر مدیران این شرکت از بیمارستان میلاد شهریار بازدید کردند. در این دیدار که به منظور بررسی امور مربوط به بیمارستان میلاد صورت پذیرفت، آقای دکتر درکی رئیس بیمارستان تیم ارزیابی را همراهی کردند. مشاور و رئیس دفتر حوزه ریاست شرکت متد همچنین در بخش های بستری این بیمارستان نیز حاضر شدند و با بیماران و جانبازان بستری دیدار کردند و در پایان، با حضور مدیران و مسئولین شرکت متد و بیمارستان میلاد، به جمع بندی مشکلات موجود و رسیدگی به مشکلات جانبازان معزز پرداختند و دستورات لازم را جهت مساعدت در رفع آن‌ ها صادر کردند.

ارسال نظرات

آرشیو