بازدید و بازرسی از بیمارستان میلادشهریارتوسط تیم نظارتی شرکت متد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، بازرسین شرکت متد از بیمارستان میلاد شهریار بازدید و بازرسی به عمل آوردند.

تیم بازرسی شرکت متد درقالب گروه هایی متشکل از کارشناسان بیمارستان میلاد شهریار را در راستای اجرای برنامه های تحول نظام سلامت مورد ارزیابی قرار دادند.

این تیم نظارتی پس از دیدار با آقای جعفر سالاری رئیس بیمارستان میلاد شهریار و مسئولین این مرکز، به ارزیابی واحدهای این مجموعه درمانی پرداختند.

آقای سالاری ضمن ابراز خرسندی از حضور کارشناسان نظارتی شرکت متد بیان کردند: نظارت بر عملکرد واحدها ما را به سوی  پویایی و ارتقای نظام سلامت هدایت می کند. ما  برای اجرای هرچه بهتر طرح نظام سلامت  در بیمارستان میلاد شهریار تلاش خواهیم کرد.

رئیس بیمارستان میلادشهریار در ادامه ضمن تشکر از زحمات بازرسین افزودند: ما معتقدیم پایش و نظارت  برنامه ای برای تضعیف واحدهای تحت پوشش نیست، بلکه اقدامی است برای شفاف سازی و ارتقای طرح  نظام سلامت که ما در مجموعه بیمارستان میلاد پذیرای شما عزیزان هستیم.

در ادامه گروه نظارتی شرکت متد پس از پایش و ارزیابی بیمارستان میلادشهریار، اجرای طرح سلامت در این شهرستان را خوب ارزیابی کردند و دقت در ارائه خدمات درمانی به مردم شریف منطقه و جامعه ایثارگران را به پرسنل این مرکز درمانی یادآوری نمودند.

ارسال نظرات

آرشیو