برگزاری انتخاب نماینده کارگری در بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، انتخابات نماینده کارگری کارکنان بیمارستان میلاد شهریار با حضور نماینده منتخب مجمع کارکنان، نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نماینده بیمارستان برگزار شد.

ارسال نظرات

آرشیو