برگزاری جلسه تداخلات دارویی بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، جلسه آموزشی تداخلات دارویی ویژه پرسنل و کارکنان درمان بیمارستان میلاد شهریار برگزار گردید. در این جلسه انواع تداخلات دارویی همانند تداخلات چند دارو، دارو با غذا، داروهای سنتتیک وگیاهی، عوارض جانبی و عوامل مستعد کننده بروز آن همچون ژنتیک، سن و سبک زندگی شرح گردید. تداخلات دارویی موجب کاهش کارایی درمان و یا افزایش مدت و هزینه درمانی شده و از سوی دیگر گاهی بیماران را در معرض عوارض مهم و حتی مرگ قرار می‌دهند. هدف از این جلسه بررسی میزان بروز و نحوه مدیریت تداخلات دارویی در بخش های بیمارستان است.

تداخلات دارویی مهم به عنوان خطرهای احتمالی سلامت در بیماران بخش‌های مراقبت‌های ویژه شایع هستند. تعیین تداخلات دارویی، جایگزین کردن داروی تداخل کننده با سایر داروها در حد امکان، هشدار دادن در مورد داروهای به شدت تداخل کننده و کاهش تعداد داروهای تجویز شده، می‌تواند تعداد تداخلات دارویی بالقوه را کاهش دهد و عوارض جانبی ناشی از آن‌ها را به حداقل برساند. دکتر آقایی رئیس بیمارستان نیز با وجود حضور جانبازان در بخش های بستری و خدمت رسانی به عموم مردم در بیمارستان میلاد، با تاکید بر آگاهی پرسنل، وجود چنین جلساتی را لازم دانستند.

ارسال نظرات

آرشیو