برگزاری جلسه کمیته بهبود کیفیت در بیمارستان میلادشهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، روز چهارشنبه 17 شهریور 1400 جلسه کمیته بهبود کیفیت با حضور آقای جعفر سالاری رئیس مرکز و مسئولین بخش ها و واحدها برگزار شد و موارد مربوط به تحلیل مسائل بیمارستان و حل و فصل آن ها، تعیین راهکارهای ارتقا سلامت بیمار و جامعه تحت پوشش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ارسال نظرات

آرشیو