برگزاری دوره آموزش سيستم HIS در بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، دوره های آموزشی HIS جهت آشنایی پرسنل جدید و قدیم بیمارستان میلاد شهریار برگزار گرديد. بنابراين گزارش، این كلاس در حال حاضر جهت آموزش پرسنل این مرکز اجرا گرديده که توسط واحد فناوری اطلاعات بیمارستان و با شرکت پرسنل واحدها برگزار شد. در ادامه نیز نمونه خطاهای صورت گرفته و اقدامات لازم در جهت کاهش بروز این خطاها مورد بررسی قرار گرفت.

در این دوره آموزشی مطالبی در مورد سیستم اطلاعات بیمارستانی و نحوه پذیرش بیمار از بدو ورود به بیمارستان تا ترخیص مطالبی ارائه گردید و سوالات پرسنل واحدهای مختلف بررسی شد.

ارسال نظرات

آرشیو