برگزاری سومین کمیسیون پزشکی جانبازان بیمارستان میلادشهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، سومین مرحله کمیسیون پزشکی جانبازان بستری در بیمارستان میلاد شهریار با بررسی پرونده درمانی آنان توسط پزشکان متخصص بنیاد شهید و امور ایثارگران در تاریخ 23 آبان 1401 در بیمارستان میلاد شهریار با هماهنگی شرکت متد برگزار گردید. آقای آئینی رئیس بیمارستان میلاد شهریار در این زمینه اظهار داشتند: این کمیسیون که برای سومین بار است در بیمارستان میلاد شهریار برگزار می گردد، در گروه‌های مختلفی همچون اعصاب و روان، شیمیایی، قطع عضو و یا موارد ترکیبی، برای ارزیابی، کارگروه های متخصص و مجرب از متخصصین این حوزه از بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار گردیده است. رئیس بیمارستان میلاد شهریار ادامه دادند: این متخصصین در گروه‌های تخصصی مختلف، جانبازان را برای وضعیت جسمی، روحی و آسیب‌هایی که دارند مورد ارزیابی مجدد قرار می دهند که موجب می ‌شود برخی موضوعات مانند حق پرستاری و یا تغییراتی در درصد جانبازی آنها ایجاد کند.لازم به ذکر است در این کمیسیون پرونده قریب به 40 جانباز بستری در بیمارستان میلاد شهریار با حضور جانبازان بررسی گردید.

ارسال نظرات

آرشیو