برگزاری مانور ایمنی و آتش نشانی در بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، مانور ایمنی و آتش نشانی در این مرکز برگزار گردید. در این مانور که به منظور حفظ و افزایش توان پرسنل بیمارستان میلاد و  تیم آتش ‌نشانی و همچنین هماهنگی با واحد‌های دیگر به ویژه بهره‌برداری و حراست در زمان مواجهه با حوادث احتمالی برگزار شد، ابتدا به بازنگری خط مشی مقابله با آتش سوزی و مرور فرآیند مهار نمودن آتش پرداخته شد. سپس به بررسی سیستم اعلام و اطفاء حریق بیمارستان و بازخوانی اعضای تیم آتش نشانی و رابطین آتش نشانی و همچنین شرح وظایف هر یک تشریح گردید. در ادامه نیز اقدامات حین و قبل از وقوع آتش سوزی و صحنه های از پیش نوشته در حضور اعضا قرائت گردید و متعاقباً از تک تک اعضاء در حیطه شرح وظایف و حیطه اختیاراتشان پرسش و پاسخ صورت گرفت. در انتهای جلسه نقاط ضعف و قوت بیمارستان میلاد توسط اعضای سامانه مشخص و همچنین پیشنهادات کاربردی و راهبردی جهت افزایش توانایی مقابله با بحران آتش سوزی بیان گردید.

ارسال نظرات

آرشیو