برگزاری کلاس آموزشی بهداشت دست ویژه کارکنان و بیماران بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان ، کلاس آموزشی بهداشت دست و محیط ویژه کارکنان و بیماران بستری در بیمارستان میلاد شهریار توسط مدرس و کارشناس بهداشت این مرکز برگزار گردید.

ارسال نظرات

آرشیو