برگزاری کلاس آموزشی سرپرستاران بیمارستان میلادشهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، این کلاس با حضور مسئولین بخش های بستری و اورژانس بیمارستان برگزار گردید و طی آن آقای بابک خادم مدیر پرستاری بیمارستان از اهمیت اموزش و ورود صحیح اطلاعات به سامانه های این مرکز توضیحات لازم را ارائه نمودند.

ارسال نظرات

آرشیو