برگزاری کلاس آموزشی مدیریت خودکشی در بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کلاس آموزشی مدیریت و ارزیابی خودکشی با حضور پرسنل بیمارستان میلاد شهریار برگزار گردید.

خانم فضلی، کارشناس روانشناسی بیمارستان میلاد عنوان کرد: خودکشی حاصل دردی عمیق، نومیدی و یاس است و غلبه ترس و ناامیدی و درد را به امید نشان می‌دهد؛ که اختلالات روان‌شناختی ازجمله افسردگی قوی‌ترین عامل خودکشی محسوب می‌شود. اسکیزوفرنی، اختلال استرس پس از سانحه، سوءمصرف ماده مخدر و اختلال شخصیت مرزی نیز با خطر خودکشی همراه است.

وی در ادامه به عوامل محافظ خودکشی که خطر خودکشی را کاهش می‌دهد و آستانه فرد را در مواجهه با استرس و ناملایمات بیشتر می‌کند پرداخت و برای مدیریت خودکشی از ایجاد ارتباط و ارزیابی سطح خطر خودکشی و تعیین نوع مداخله و طراحی طرح امنیت و عدم آسیب زدن به خود، آموزش روانی، مقابله و پرت کردن حواس و خود گویی مثبت و مراقبت از خود که در مدیریت خودکشی مؤثراست صحبت نمود.

در این جلسه منابع معتبر ارائه دهنده آمار خودکشی و چگونگی گزارش موارد خودکشی توسط کارشناسان ارائه و در پایان بحث و تبادل نظر لازم میان حاضرین در جلسه صورت پذیرفت.

ارسال نظرات

آرشیو