برگزاری کلاس آموزشی مراقبت از خون در بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کلاس مراقبت از خون یا هموویژلانس در بیمارستان میلاد شهریار برگزار گردید. دکتر برادران مسئول فنی آزمایشگاه این مرکز در این کلاس عنوان کردند: در حقیقت مصرف بهینه خون، از لحظه ورود تا زمان تزریق به بیمار و حتی پیگیری های پس از آن هدفی است که در نظام مراقبت از خون دنبال می شود. در واقع در این سیستم تلاش می شود از زمانی که فرد خون اهدا می کند تا لحظه ای که این خون به بیمار نیازمند تزریق می باشد را تحت کنترل داشته باشیم و در صورتی که پس از دریافت خون بیمار با عارضه ای رو به رو شد، این عارضه ثبت و مستند شود تا در نهایت با استفاده از این مستندات اشکالات موجود در تولید فرآورده های خونی برطرف شده و فرآورده ای با کیفیت تر تولید شود.

در ادامه این کلاس مباحثی چون اهمیت هموویژلانس و مدیریت خون بیمار، آشنایی با انواع فرآورده های خونی و نکات پرستاری در تزریق خون بیان گردید.

ارسال نظرات

آرشیو