برگزاری کلاس ایمنی حریق در بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان ، کلاس آموزشی ایمنی حریق توسط کارشناس بهداشت بیمارستان میلاد شهریار ویژه کلیه کارکنان برگزار گردید.

ارسال نظرات

آرشیو