برگزاری کلاس مدیریت خطر در بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کلاس مدیریت خطر طی ۲ روز در بیمارستان میلاد شهریار برگزار گردید. این کلاس جهت استفاده پرسنل شیفت در دو روز برگزار شد. لازم به ذکر است این جلسه با حضور پرسنل اداری، نگهبانی، تیم آتش نشانی، سوپروایزر های شیفت، ریاست بیمارستان و مسئول حراست برگزار گردید.

ارسال نظرات

آرشیو