برگزاری کلاس مراقب از خون در بیمارستان میلاد شهریار

کلاس مراقبت از خون (هموویژلانس) در سالن آمفی تئاتر بیمارستان میلاد شهریار توسط پزشک آزمایشگاه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، هموویژلانس به فعالیت هایی اطلاق می شود که در کل زنجیره انتقال خون (از زمان جمع آوری خون تا زمان تزریق آن به گیرنده) به منظور جمع آوری و ارزیابی اطلاعات مربوط به وقوع عوارض ناخواسته احتمالی ناشی از تزریق خون و فرآورده های آن در افراد گیرنده انجام شده تا در صورت امکان مانع از بروز مجدد آنها شود.
این کلاس به منظور آموزش پزشکان، گروه های پرستاری، کادر درمان و آزمایشگاه جهت اخذ گواهینامه هموویژلانس بیمارستان در سالن آمفی تئاتر بیمارستان میلاد و توسط دکتر برادران مسئول آزمایشگاه بیمارستان برگزار شد.
دکتر برادران در بخشی از سخنان خود اظهار داشت: همو به معنای خون و ویژلانس به معنای مراقبت است و ترکیب مراقبت از خون به عنوان برگردان هموویژلانس بکار می رود. در واقع هموویژلانس  به معنای  مراقبت از دریافت کنندگان خون و فرآورده های خونی در مقابل عوارض نا خواسته ناشی از انتقال خون است.
دکتر پژمان آقایی رئیس بیمارستان میلاد در این خصوص یادآور شد: با توجه به اینکه هر گونه اشتباه و آگاهی پایین کادر درمانی بخصوص پرستاران در زمینه ترزیق خون می تواند موجب وقوع عوارض خطرآفرین و جدی برای بیماران شود، قرار دادن آموزش هموویژلانس در برنامه کادر درمان باعث بالارفتن آگاهی پرسنل و کاربرد آن در دوره ارائه خدمتشان در بیمارستان خواهد شد. روش نقشه مفهومی با توجه به انتقال مناسب مفاهیم و ایجاد انگیزه یادگیری در کارکنان می تواند به منظور آموزش هموویژلانس به آنها تاثیر گذار باشد.
در ادامه این کلاس مباحثی همچون:” اهمیت هموویژولانس و مدیریت خون بیمار، آشنایی با انواع فرآورده های خونی و نکات پرستاری در تزریق خون” بیان گردید.

ارسال نظرات

آرشیو