برگزاری کلاس گروه درمانی بیماران بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کلاس گروهدرمانی ویژه جانبازان و بیماران بستری در بیمارستان میلاد شهریار با هدف بهبود فرایند درمان این عزیزان برگزار گردید.

ارسال نظرات

آرشیو