برگزاری کمیته های بیمارستان میلاد شهریار در نیمه ابتدایی بهمن

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کمیته های اطلاعات سلامت و تغذیه بیمارستان میلاد شهریار با حضور اعضای این کمیته ها برگزار گشدیده و مسائل و مشکلات آنان بررسی و ارائه راهکار گردید.

ارسال نظرات

آرشیو