بیمارستان میلاد شهریار هدف بازدید شبکه بهداشت و درمان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، بر طبق قانون بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع، در طی سال به صورت دوره ای و سرزده بازرسی صورت می پذیرد. لذا در این زمینه نیز بازرسین شبکه بهداشت و درمان شهریار از بیمارستان میلاد جهت بررسی خدمات ارائه شده در حوزه بهداشت، درمان و دارو این مرکز پرداختند.

بازرس شبکه بهداشت در این بازدید نحوه کشیک های نوروزی واحد های مختلف، نظارت بر داروخانه  بیمارستان، بررسی چگونگی پیگیری شکایات مردمی و بررسی چک لیست ها و پایش ها را مورد ارزیابی قرار داد. ایشان تاکید کردند که در حوزه سلامت در سطح استان، رضایتمندی گیرندگان خدمت به عنوان اصل در اولویت کاری قرار بگیرد. بازدید کنندگان با تشکراز اقدامات رئیس وکارکنان این بیمارستان درخصوص اقدامات انجام شده  توسط پرسنل مختلف، پیشرفت  کاری  کارکنان را نسبت به بازدیدهای قبلی  قابل تقدیر عنوان کرد و خواستار تداوم فعالیتهای بیشتری به گروه های هدف شدند.

دکتر آقایی رئیس بیمارستان میلاد نیز ضمن خیر مقدم به بازرسان شبکه، ولادت با سعادت حضرت زهرا (س) و روز زن را تبریک گفتند. در ادامه نیز ایشان افزودند: ما به همکاری و توجه و عنایت مسئولین شبکه بهداشت و درمان شهریار درزمینه مختلف بهداشتی درمانی نیازمندیم و با تلاشی که بنده از همکاران خود در ستاد شبکه و مراکز جامع سلامت می‌بینم، شاهد ارتقاء شاخص های مختلف بهداشتی درمانی در این شهرستان هستم و امیدوارم در نهایت بتوانیم خدمات شایسته را به عموم مردم برسانیم.

ارسال نظرات

آرشیو