تشکیل کمیته اخلاق بالینی در بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کمیته اخلاق بالینی بیمارستان میلاد شهریار با حضور مسئولین این مرکز برگزار گردید. رئیس بیمارستان میلاد شهریار آقای رضا آئینی در این کمیته گفتند: یکی از مهم ‌ترین و اساسی‌ ترین برنامه‌ هایی که در کمیته‌ های اخلاق بالینی باید مورد توجه قرار گیرد و هم اکنون از اولویت برنامه‌ های ما در بیمارستان میلاد است، آموزش همه پزشکان، پرستاران، مدیران، پرسنل درمانی و کلیه کارکنان از طریق همین کمیته‌ های اخلاق بالینی است. ایشان خاطرنشان کردند: اولین وظیفه کارکنان آشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر رشته خود و مسئولیت شناسی است. ما وظیفه داریم آموزش و آشنایی پرسنل، کادر درمانی و مدیران را سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهیم.

ارسال نظرات

آرشیو