تقدیر از خیرین بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، رئیس بیمارستان میلاد شهریار دکتر عبدالرضا درکی جهت اتمام پروژه‌های عمرانی نیمه تمام این مرکز توسط خیرین محترم تشکر و قدردانی نمودند.

ارسال نظرات

آرشیو