تقدیر از متولیان کسب تندیس سیمین سبز کشور در بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، پس از کسب لوح و تندیس سیمین خدمات سبز کشور توسط بیمارستان میلاد شهریار، ریاست این مجموعه دکتر آقایی از مسببین این امر تقدر و تشکر نمودند.

در راستای موفقیت بیمارستان میلاد شهریار درکسب لوح و تندیس سیمین خدمات سبز کشور در سال 98، دکتر پژمان آقایی رئیس بیمارستان در جلسه‌ای از بانیان این مهم قدردانی کردند.

ایشان در ابتدای این جلسه با اشاره به موضوع مبارزه و پیشگیری از ویروس کرونا و ضرورت ایجاد حفظ آمادگی و استفاده از تمامی ظرفیت‌ها، عنوان کردند: به صورت مستمر با ابزارها وشیوه‌های مختلف، اطلاع‌رسانی‌های شایسته درخصوص ویروس کرونا در بیمارستان برای مراجعین صورت می‌گیرد تا گروهای سنی مختلف در جریان کار قرار گیرند و با آموزش پیشگیرانه در بحث رعایت بهداشت فردی و ضدعفونی کردن سطوح مختلف، بهداشت دست و صورت، بتوان راه‌های انتقال این ویروس را در جامعه کاهش داد. آنچه که امروز بسیار حائز اهمیت است مقابله و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در کشور است.

ایشان در ادامه، به اهمیت حفاظت از محیط زیست پرداختند و افزودند: در اهداف خدمات سبز بیمارستان میلاد، با توجه به برنامه ها و رویکردهای خود، می‌توان با برنامه‌ها و پروژه‌هایی که به ورطه عمل رفته ویا دردست اجرا می‌باشد، در حوزه‌های مختلف محیط زیست شامل آلودگی هوا، آب وفاضلاب، مدیریت پسماند، فضای سبز بیمارستان، ساماندهی ظروف مصرفی، فرهنگ بیماران، آموزش و تنویر افکار عمومی، آلودگی صوتی، توسعه پایدار و آمایش بیمارستان و منطقه اشاره نمود که خوشبختانه توانستیم به کسب سیمین خدمات سبز کشور نائل آییم.

 رئیس بیمارستان میلاد شهریار درپایان اذعان کردند: بنده لازم دانستم از کارکنانی که در این راه به ما یاری رسانی نمودند نهایت تقدیر و تشکر را نمایم.

ارسال نظرات

آرشیو