تقدیر از کارکنان بخش بیمه بیمارستان میلاد شهریار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، آقای رضا آئینی رئیس بیمارستان میلاد شهریار جهت پاسداشت و تقدیر از کارکنان واحد بیمه، ترخیص و درآمد این بیمارستان تقدیر و تشکر نمودند.

ارسال نظرات

آرشیو