تقدیر ریاست بیمارستان میلاد شهریار از کاردرمانگران این مرکز

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، به مناسبت روز کاردرمانگر، در مراسمی از پرسنل واحد کاردرمانی بیمارستان میلاد شهریار تقدیر و تشکر گردید. در این دیدار، آقای رضا آئینی رئیس بیمارستان میلاد شهریار، از زحمات پرسنل پرتلاش واحد کاردرمانی این مرکز تقدیر وتشکر کردند. ایشان خاطرنشان کردند: به روزرسانی دانش تخصصی و تجارب کاربردی کاردرمانگران از عناصر کلیدی در بهبود کمی و کیفی خدمات کاردرمانی خواهد بود. نقش کاردرمانی و اقدامات توانبخشی و برنامه ‌ریزی با هدف ایجاد عملکرد مطلوب فردی و اجتماعی در بیماران و ایثارگران بستری در بیمارستان میلاد صورت می‌ گیرد و همه ما در این مرکز امیدواریم تا با تقویت جایگاه کاردرمانی در حیطه های جسمی، ذهنی و روانی گام های موثری برای عزیزان بستری برداشته شود.

ارسال نظرات

آرشیو